Vår visjon

Vi skal være et advokatfirma for private og småbedrifter med hovedvekt på kontraktsrettslige tvister, fast eiendom, barn, straffesaker, personskade og skiftesaker. Vi ønsker å ha tillit og troverdighet hos klienten og rettens aktører. Vi bygger på vår erfaring, men er opptatt av å være oppdaterte på juss, teknologi, psykologi og samfunnsliv.

Advokatfirmaets verdier

Advokatfirmaets kjerneverdier er kunnskap, profesjonalitet og ydmykhet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå best mulig resultater for våre klienter.

Oslo Advokat RUV sin filosofi

Vi er opptatt av at advokatens rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse. En god advokat skal ikke nødvendigvis gi populære råd, men riktige råd. Klienten skal kunne forstå søksmålsrisiko, oppside og nedside i saken, for å kunne ta informerte valg før, under og etter en tvist.

God rådgivning, solide prosedyrekunnskaper og personlig engasjement

Oslo Advokat RUV holder til i Huitfeldts gate 49 rett ved Tjuvholmen i Oslo.

Hvordan ønsker vi å fremstå som advokater?

Vi er opptatt av å fremstå som overbevisende i vår argumentasjon, men alltid med respekt og ryddighet overfor motpart og rettens aktører. Vår erfaring er at en god advokat er åpen om at juss og faktum kan oppfattes på ulik måte, samtidig som det fremholdes at våre forslag til løsninger har de beste grunner for seg.
_MG_8681

Hvordan jobber vi med klientene våre?

Vi skanner all brevpost og benytter e-post, der det er mulig. Klienten kan på den måten få søkbar og lett tilgjengelig informasjon raskest mulig. Vi forsøker å være gode på å forklare våre klienter om søksmålsrisiko, og om hva som skjer i en rettssak under saksforberedelsen og under hovedforhandling. Vi bestreber oss på å forklare hvordan argumentasjon, vinkling av tema og bevisføring i din sak best kan presenteres på en måte som gir størst sannsynlighet for et godt resultat.

Hør gjerne med oss direkte om hva vi kan gjøre i din sak!

Det er viktigere enn folk tror å høre på forhånd om hvilke tanker advokaten har om din saks muligheter, oppside, nedside, taktikk og vinkling, samt advokatens kompetanse og erfaring innenfor sakstypen. Snakk derfor alltid med flere advokater før du bestemmer deg i en viktig sak, og hør gjerne med oss om hva vi kan gjøre for deg!

Fagartikler

OCTOBER 3, 2018

Tilknytning mellom forelder og barn i...

Av advokat Anders Flatabø (Oslo Advokat, Advokat Oslo) En viktig faktor for spørsmålet om hvem som skal få fast bosted i barnefordelingssaker er tilknytningen mellom barn og...

Ler mer

SEPTEMBER 20, 2018

Hvilke faktorer er viktige i en vurdering av...

  Av advokat Anders Flatabø Enhver sak er unik. Det går derfor bare an å nevne generelle faktorer som kan bidra til å hjelpe advokaten i sin vurdering av...

Ler mer

SEPTEMBER 20, 2018

Advokatens vurdering av prosessrisiko...

Av advokat Anders Flatabø Vi i Oslo Advokat AS ønsker med dette å si noen ord om risikoen ved å gå til søksmål eller bli saksøkt – den såkalte prosessrisiko eller...

Ler mer

Bestill gratis saksvurdering

Send oss en uforpliktende henvendelse om hva saken din gjelder, så gir vi deg en tilbakemelding på hva vi tenker om sakens muligheter, og hva vi kan gjøre i din sak.