JURIDISKE DOKUMENTER

Vi kan bistå med opprettelse, utfylling og tilpasninger av juridiske dokumenter.

Vi sikrer at formkravene er oppfylt, samt at disposisjonen er innenfor lovens disposisjonsrett, og ellers juridisk gunstig i forhold til andre muligheter sett opp mot det klientene forsøker å oppnå.

Vi har egne maler og tilgang til andre maler gjennom eks. Signform, slik at klienten er sikret en mest mulig dekkende og forståelig avtalestruktur og innhold. Vi kan også utferdige dokumenter på andre språk, for eksempel engelsk. Se her språkkompetansen til de enkelte advokater hos oss.

Blant de dokumenter vil kan tilby bistand ved er:

 • Ektepakt
 • Testament (herunder gjensidig testament og arvepakt)
 • Kontrakter
 • Gjeldsbrev
 • Pantstillelse
 • Samboeravtale
 • Skifteavtale
 • Avtale om foreldreansvar, samvær og fast bosted etter barneloven
 • Fremtidsfullmakt/Åndelig testament (om vergemål mv.)

Vi tar normalt ikke oppdrag som innebærer transaksjon av fast eiendom.

Kontakt oss

  Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her