Fagartikler

JULY 18, 2020

Nå ser vi fremover dere! (En kritikk av konflikt- og...

Av advokat Anders Flatabø De som har vært i barnefordelingssaker har kanskje opplevd at dommeren i de saksforberedende møtene formaner partene til å «glemme» det som har...

- Les mer

JULY 16, 2020

Hva skjer under de saksforberedende møtene i...

Av advokat Anders Flatabø Vi forteller deg i denne artikkelen litt om hva som skjer under og mellom de saksforberedende møtene i barnefordelingssaker, og litt om hvorfor møtene...

- Les mer

OCTOBER 3, 2018

Tilknytning mellom forelder og barn i barnefordelingssaker

Av advokat Anders Flatabø (Oslo Advokat, Advokat Oslo) En viktig faktor for spørsmålet om hvem som skal få fast bosted i barnefordelingssaker er tilknytningen mellom barn og...

- Les mer

SEPTEMBER 20, 2018

Hvilke faktorer er viktige i en vurdering av prosessrisiko?

  Av advokat Anders Flatabø Enhver sak er unik. Det går derfor bare an å nevne generelle faktorer som kan bidra til å hjelpe advokaten i sin vurdering av...

- Les mer

SEPTEMBER 20, 2018

Advokatens vurdering av prosessrisiko (søksmålsrisiko) i...

Av advokat Anders Flatabø Vi i Oslo Advokat AS ønsker med dette å si noen ord om risikoen ved å gå til søksmål eller bli saksøkt – den såkalte prosessrisiko eller...

- Les mer

AUGUST 31, 2018

Løsninger i saker med samværsnekt og lojalitetskonflikt

Av advokat Anders Flatabø Vi i Oslo Advokat RUV har på nettsiden her publisert artikkelen «Samværsvegring ved lojalitetskonflikt», der vi drøfter ulike årsaker til at...

- Les mer

AUGUST 31, 2018

Samværsvegring ved lojalitetskonflikt

Av advokat Anders Flatabø Normalt anses samvær med begge foreldre som det beste for barna, jf. barneloven § 43 annet ledd annet punktum og § 48. Samvær kan likevel nektes...

- Les mer

JUNE 11, 2018

Risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnevernssaker

av advokat Anders Flatabø Utrygghet og utrygg tilknytning vil ikke alltid føre til skjevutvikling Forskning viser at mer enn halvparten av alle barn som blir eksponert for...

- Les mer

JUNE 11, 2018

Emosjonell omsorgssvikt i barnevernssaker

av advokat Anders Flatabø De klassiske barnevernssakene er saker, der barna utsettes for seksuelle overgrep, mishandling, vold, rus og/eller klassisk omsorgssvikt, der barnet...

- Les mer

JUNE 3, 2018

Søksmålsrisiko og personlig belastning ved å møte en...

av advokat Anders Flatabø Rettslig prosess mot en psykopat vil være ekstra belastende Psykopater involverer seg ofte i kjærlighetsforhold eller forretningsforhold med snille og...

- Les mer

JUNE 3, 2018

Hva bør advokater gjøre i saker mot psykopater?

Av advokat Anders Flatabø I denne artikkelen gir vi konkrete tips om hva advokaten din bør gjøre under hovedforhandling i saker, der motparten har psykopatiske trekk. I en...

- Les mer

JUNE 3, 2018

Hva bør du gjøre hvis du møter en psykopat i en

 av advokat Anders Flatabø Nedenfor gir vi 12 viktige tips på hva du selv kan gjøre som part (saksøker eller saksøkt) i en rettssak, der motparten har psykopatiske trekk....

- Les mer

JUNE 3, 2018

Hvilke taktikker vil en psykopat bruke i retten?

Av advokat Anders Flatabø Psykopatens vanlige taktikker i rettssaker Vi har listet opp 24 av psykopatens vanligste taktikker i en rettssal, slik at du kan være forberedt på hva...

- Les mer

JUNE 3, 2018

Psykopati for domstolene – utbredelse og utfordringer

av advokat Anders Flatabø Kriteriene for å kunne kalles psykopat og utbredelse Det er få mennesker som er klassiske psykopater (ca. 1%), men 10-15% av befolkningen har en eller...

- Les mer

MAY 29, 2018

Løgn og manipulasjon for domstolene

av advokat Anders Flatabø I denne artikkelen vil vi ta opp hvilke forventninger du som klient kan ha til rettens håndtering av en rettslig tvist, der det kan forventes lyving og...

- Les mer

MAY 28, 2018

Barnets beste-vurderingen

av advokat Anders Flatabø Barnets beste – en helhetlig skjønnsmessig vurdering  I en barnefordelingssak vil det ligge flere ulike hensyn under skjønnet «barnets...

- Les mer

MAY 16, 2018

Elektronisk saksbehandling i retten

Av advokat Anders Flatabø En advokats hverdag er i stadig endring. Jeg husker min far holdt på med diktafonen og dikterte brev til sin sekretær, som deretter skrev ut brevet...

- Les mer