Foto Ingar Sørensen-50

Anders Flatabø

ADVOKAT

Erfaring

Vi har lang erfaring fra de fleste typer sivile saker og straffesaker fra domstolene. Særlig barnefordeling, barnevernssaker, fast eiendoms-saker, nabosaker, håndverkertvister og erstatning etter profesjonsansvaret har vi hatt mange saker av.

Vi har også erfaring med mer komplekse saker mot stat, kommune og større selskaper, som spenner over ulike saksfelt. Vi har også erfaring med saker om menneskerettigheter, folkerett og annen internasjonal juss.

Sakstilnærming

Vi begynner våre saker med å sette oss grundig inn i faktum, og få oversikt over bevisbildet. 95% av alle saker vinnes ved at et bestemt faktum legges til grunn. Deretter setter vi oss inn i motpartens sannsynlige innsigelser mot våre anførsler rundt faktum og juss. Holder anførslene og bevisene? Er det logisk, fornuftig og sannsynlig det som anføres?

Når faktum er klarlagt, gjør vi alltid grundige søk rundt rettspraksis og andre relevante rettskilder. Hvis saken ender med hovedforhandling, pleier vi alltid å forberede gode parts- og vitneforklaringer, og informere klientene våre om hva som kan forventes fra dommer, sakkyndig og motpart mv. under muntlige forhandlinger.

Gratis saksvurdering

I samsvar med Advokatforeningens anbefalinger, gir vi inntil en halv times gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med. Vi foretrekker at vi først får henvendelser på e-post, siden vi ikke alltid er tilgjengelige på telefon. Vi har derfor kontaktskjema på siden for direkte henvendelser.

De beste og mest konkrete rådene, får du om du sender over korrespondanse, avtalegrunnlag, skriftlige bevis eller avgjørelser, som kan si noe konkret om tvisten og det som har skjedd. Er saken noe å gå videre med, foretar vi gjerne ytterligere undersøkelser uten å ta betalt. Klienten faktures først når et oppdrag er avklart, og vi sender da ut oppdragsbekreftelse ved løpende oppdrag.