SKIFTESAKER (ARV, EKTEFELLER OG SAMBOERE)

Advokatene i RUV har god kompetanse på økonomiske oppgjør etter endt ekteskap eller samboerskap, samt arveoppgjør etter død.

Økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd er vanskelige saker for de som har innrettet økonomi, familieliv og karriere etter et fortsatt samliv. Ekteskap kan gi økonomiske rettsvirkninger som for eksempel likedeling av formue, med mindre man har særeie eller kan skjevdele midler mv. Man kan også bli sameier i eiendeler på grunn av arbeid i hjemmet mv.

I saker etter ekteskapsloven er det ikke alltid lett å forutsi utfallet, selv når partene har en ektepakt, eller kan dokumentere hvor alle verdier kommer fra. Selv når den ene part har helt eller delvis særeie ved ektepakt, vil den ektefelle som sitter igjen med svært lite kunne ha krav på vederlag. Den godt bemidlede ektefelle kan også få redusert retten til å skjevdele midler fra før ekteskapet, arv eller gave, dersom det vil være åpenbart urimelig for en ektefelle som sitter igjen med lite rent økonomisk etter ekteskapet.

Noe spissformulert kan man si at ekteskapsloven oppstiller visse unntaksregler som i særlige tilfeller gir kompensasjon eller sameie til den ektefelle som på urimelig måte blir sittende igjen med svært lite etter lengre ekteskap og/eller stor innsats økonomisk, gjennom arbeid på bolig eller i hjemmet mv.

I utgangspunktet er det noe enklere å gjøre opp mellom samboere etter et ugift samliv, ettersom man da kun beholder det man selv har anskaffet. Det er likevel også generelle ting å huske på for samboere – særlig ved verdifastsettelse av ting dere eier sammen. Samboere har heller ikke rett til å gjennomføre offentlig skifte, slik at tvist som ikke løses gjennom minnelig privat avtale, eventuelt må tas ut som sivilt søksmål.

Ved lengre samboerforhold vil man noen ganger kunne anse sameie som etablert i felles bolig, hytte mv., basert på økonomisk innsats, arbeidsinnsats, måten ervervet har skjedd på, og på økonomiske bidrag under samlivet, dersom den ene samboer blir svært dårlig stilt i forhold til innsats i husholdningen. Ved større økonomiske bidrag kan samboeren i enkelte tilfeller kreve vederlagskrav, men der er vilkårene nå at man har bidratt med større enkeltbeløp, eller at man har betjent de løpende utgifter med mer enn halvparten. Man kan også bli sameier i en gjenstand/verdier, dersom den ene samboers inntekt eller annen innsats har muliggjort at den andre samboeren kunne erverve gjenstanden/verdiene. Normalt kreves samboerskap av en viss varighet for at det skal kunne ha oppstått sameie eller rett til vederlagskrav.

Ved både ekteskap og samboerskap oppstår ofte uenighet om verdsettelsen av større formuesgjenstander, og hvem som skal få beholde de enkelte gjenstander eller den felles bolig. Hvem som er ansvarlig for fellesgjeld og særgjeld er også en vanlig problemstilling, der man naturlig nok er interessert i å få vite hvor mye i rene verdier den enkelte ektefelle eller samboer skal sitte igjen med etter at gjelden er trukket fra. Ved vurderingen av hvilke verdier som finnes, oppstår det i praksis ofte uenighet omkring verdsettelsen/takseringen av det som skal deles. Advokatene i RUV har laget nettsidene www.samlivsbruddadvokat.no og www.skilsmisse.no, som er nettsider som gir praktisk informasjon til partene om rettsreglene ved samlivsbrudd. Nettsidene tar for seg både regler for ektefeller og for samboende (ugift samliv).

Advokatene i RUV har spesialkompetanse på samlivsbrudd og barnefordeling, og gir i samsvar med Advokatforeningens retningslinjer inntil en halv time gratis rådgivning på spørsmål om skifte og liknende ved samlivsbrudd.

Vi har også god kompetanse innenfor arvetvister, og bistår blant annet investeringsrådgivningsselskapet Forvaltningshuset med juridiske råd i enkeltsaker. Vi kan bistå både i forhold til arveplanlegging, og ved eventuelle arverettslige tvister eller forestå arveoppgjør.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat om hva du har krav på ved et samlivsbrudd eller i forbindelse med arv!

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her