Lenker

Nedenfor følger noen av de andre nettsidene våre, som synliggjør litt av vår kompetanse og våre interesseområder.

Jusinfo.no er et juridisk oppslagsverk med informasjon om 28 av de mest sentrale rettsområder, og som også inneholder praktiske tips i forhold til håndtering av saker, forhandlinger, prosedyre, opptreden for domstolene for øvrig mv.

Nettside om barnevernsrett og formidling av advokater med kompetanse innenfor barnevernssaker.

Nettside om reglene ved barnefordelingssaker og formidling av advokater.