Bestill gratis saksvurdering

I samsvar med Advokatforeningens anbefalinger gir vi inntil en halvtime gratis rådgivning pr. e-post eller pr. telefon. Vi gir om ønskelig også en vurdering av mulighetene for å få et positivt resultat (søksmålsrisiko, forliksmuligheter mv.) Dersom advokaten skal uttale seg om mulighetene for å vinne frem med saken, er det ønskelig at det sendes inn en liten redegjørelse om bakgrunn og status sammen med dokumenter, avgjørelser og sentrale bevis som pdf pr. e-post, for raskest og best mulig vurdering av saken. Råd som gis uten å ha sett sentral dokumentasjon, avgjørelser eller bevis i saken vil normalt være mer generelle og forutsette at anført faktum kan bevises. Vi kan også gi råd om anbefalt taktikk og tilnærming i saken, og hva som vil kunne være sannsynlig saksbehandlingstid mv.

Da vi ikke alltid er tilgjengelige på telefon, setter vi pris på om innledende kontakt kan skje pr. e-post, og gjerne via kontaktskjemaene på denne siden. Hvis man ikke er så glad i å skrive, er det selvfølgelig ikke noe i veien for å ringe, men vi føler at vi får gitt bedre svar om vi har fått sett på saken noe før vi tar kontakt.

Vi vurderer alltid om det er mulighet for å få dekket hele eller deler av salæret gjennom ordninger som rettshjelpdekning, rettshjelpsforsikring eller fri sakførsel mv. Klienten faktureres ikke før det foreligger enighet om et oppdrag, og advokat og klient kan også avtale ytterligere undersøkelser utover en halv time, for å avklare om det er grunnlag for et advokatoppdrag.

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her