Anders Flatabø

Anders Flatabø (født 1974) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2000. Flatabø har tidligere jobbet som prosjektleder for Havressurslovutvalget i Fiskeri- og kystdepartementet, og som tolk i Forsvaret mv. Fra 2006 til 2011 arbeidet Anders Flatabø hos advokatene PST som advokatfullmektig og advokat (advokatbevilling fra februar 2008). Anders Flatabø har drevet egen advokatvirksomhet i Oslo siden 2011.

FAGOMRÅDER

Flatabø har prosedyreerfaring fra alle instanser, og arbeider med de fleste alminnelige rettsområder med hovedvekt på barnerett, barnevernsrett, kontraktsrett, fast eiendom, profesjonsansvar, nabojuss, strafferett, familierett og generell formuesrett.

Han tar saker i Oslo og det sentrale Østlandet.

SPRÅK

Engelsk, fransk, og tysk. Russisk og serbisk på konversasjonsnivå.

PUBLIKASJONER

NOU 2005:10 Havressursloven

www.jusinfo.no

www.baerum.kommune.no/files/RAPPORT_PLANSEKSJONEN

E-post: anders@ruv.no

Mobil:   99 10 60 80