Per Flatabø

Per Flatabø er advokat med møterett for Høyesterett fra 2000. Han ble uteksaminert med juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1977, ble advokatfullmektig i 1978 og fikk advokatbevilling i 1980 med egen praksis frem til 2006.

I årene 2006 til 2018 har han jobbet som Nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE) med flere opphold i utlandet, blant annet i Uganda, Italia og Hellas.

Per Flatabø har flere idrettslige verv, blant annet i NIFs domsorganer.

Som advokat har han betydelig prosedyreerfaring fra domstolene, og har særlig kompetanse i saker om barnefordeling, barnevern, idrettsjus, utlendingsrett og strafferett.

E-post: per@ruv.no

Telefon: 900 24 170